Sukcesja to koniec z niepewną przyszłością

Ukazujemy aktualną rzeczywistość polskich firm rodzinnych

Sukcesja zapewnia kompleksowe i innowacyjne rozwiązania

Jako firma rodzinna rozumiemy Twoje potrzeby

Firmy rodzinne

Firmy rodzinne to pionierzy polskiej przedsiębiorczości. Kierując się wartościami biznesowymi, które są odzwierciedleniem wartości rodzinnych, stanowią gwarancję stabilności i najwyższej jakości prowadzenia biznesu. Uczciwość, rzetelność i dbałość
o rozwój to cechy charakteryzujące firmy rodzinne, które powodują, że polska gospodarka rozwija się dynamicznie.

Zagrożenia

Rzeczywistość prawna polskich firm rodzinnych jest alarmująca. Poprzez zaniechanie wdrożenia procesu sukcesji przez firmy rodzinne coraz częściej obserwujemy przykłady traumatycznych konsekwencji
z tym związanych. Reperkusje w postaci wygaśnięcia, upadłości lub utraty kontroli nad firmą rodzinną, czy też uszczuplenie bądź utrata budowanego latami majątku rodzinnego wynikają przede wszystkim z braku wiedzy
i zdolności właścicieli firm rodzinnych do strategicznego zaplanowania przyszłości firmy.

Sukcesja

Sukcesję określamy jako wieloaspektowe przedsięwzięcie, którego głównym założeniem jest wdrożenie mechanizmów oraz instytucji prawnych i podatkowych zapewniających dynamiczne, bezpieczne i optymalne podatkowo prowadzenie biznesu przez firmy rodzinne. Sukcesja to także najlepszy moment na wdrożenie przez właścicieli długofalowego planu dotyczącego kontrolowanego
i stopniowego transferu odpowiedzialności
za bezpieczeństwo i rozwój firmy rodzinnej
na rzecz przyszłych następców.

Efekt finalny

Sukcesja to niewątpliwie emocjonujące
i kluczowe przedsięwzięcie dla właścicieli firm rodzinnych, które z perspektywy stabilności, rozwoju i przyszłości firmy rodzinnej jest niezbędne. Efekty i korzyści z niej płynące
są niepodważalne, natomiast najistotniejsza jest świadomość i satysfakcja, że przedsięwzięcie życia jakim jest firma rodzinna, będzie mogło dynamicznie się rozwijać i zapewnić bezpieczeństwo oraz dobrobyt Twojej rodzinie.