Sukcesja jest procesem wieloaspektowym, w związku z czym zakres usług prawnych, które wchodzą w skład procesu sukcesji jest bardzo szeroki i obejmuje wiele dziedzin prawa.

Podmiotami naszych usług są firmy rodzinne, które wykonują różne profile działalności, co powoduje, że każdy projekt sukcesji jest jedyny i niepowtarzalny. Poniżej przedstawiamy zakres usług, które wchodzą w skład projektu sukcesji.

Najistotniejszym celem przedsięwzięcia sukcesji jest zapewnienie ciągłości działalności firmy rodzinnej na wypadek następstw natury spadkowej właścicieli firm rodzinnych.

Tworzenie innowacyjnych testamentów

Prowadzenie spraw spadkowych

Pełnienie funkcji wykonawcy testamentu

Kolejnym aspektem są działania mające na celu ograniczenie bądź wyeliminowanie odpowiedzialności osobistej właścicieli firm rodzinnych za zobowiązania cywilnoprawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także których zadaniem jest zabezpieczenie zgromadzonego majątku prywatnego właścicieli firm rodzinnych przed konsekwencjami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zawiązywanie spółek

Przekształcenia spółek

Bieżąca obsługa spółek

Umowy (kontrakty)

Prawo bankowe i finansowe

Postępowanie sądowe

Proces sukcesji to również najlepszy czas na przygotowanie planów do przekazania składników majątku firmowego i prywatnego na rzecz kolejnych pokoleń.

Tworzenie planów i wdrażanie procesu transferu zarządzania firmą rodzinną

Tworzenie "konstytucji rodzinnej"

Szkolenia kluczowych pracowników firm rodzinnych

Sukcesja to także zapewnienie firmom i właścicielom firm rodzinnych korzystnych, a zarazem bezpiecznych rozwiązań podatkowych.

Wdrażanie korzyści podatkowych

Bieżące doradztwo podatkowe

Zabezpieczenie rozliczeń między podmiotami powiązanymi w firmach rodzinnych

Dokonanie sukcesji firmy rodzinnej jest niewątpliwie procesem skomplikowanym z uwagi na wielość i rozmaitość materii prawno – podatkowej. Ponadto, jest to przedsięwzięcie czasochłonne, ponieważ prawidłowo przeprowadzony proces sukcesji odbywa się w tle prowadzonej działalności gospodarczej. Sukcesja to także duże emocje, ponieważ właściciele firm rodzinnych muszą zmierzyć się z wieloma trudnymi decyzjami.

Niemniej jednak sukcesja jest koniecznym i niezbędnym procesem każdej firmy rodzinnej, ponieważ to nie tylko jedyna szansa na zachowanie trwałej instytucji, która będzie odzwierciedlać ideały i cele rodzinne jeszcze długo po odejściu obecnych właścicieli, ale także sposób na zachowanie przez kolejne pokolenia szczególnych przywilejów i możliwości rozwoju.

Czy chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się z nami bezpłatnie
Wyślij zapytanie