Aktualności Aktualności

Aktualności

20/07/2020

Tarcza Antykryzysowa 4.0. – wsparcie dla małych i dużych firm

Od dnia 24 czerwca 2020 r. obowiązuje tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0., czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.


czytaj więcej
29/06/2020

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z występowaniem COVID-19

W dniu 23 czerwca 2020 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.202.1086, tzw. Tarcza 4.0, dalej ,,Ustawa’’).


czytaj więcej
27/04/2020

Podatkowe rozwiązania w tarczy antykryzysowej

Od 31 marca 2020 r., obowiązuje specustawa wprowadzająca wiele zmian dla podatników.


czytaj więcej
02/04/2020

FUNDACJE RODZINNE

W Ministerstwie Rozwoju od kilku lat prowadzone są prace nad wprowadzeniem rozwiązań prawnych ułatwiających sukcesję przedsiębiorstw, w szczególności mających na celu zapewnienie wielopokoleniowej sukcesji oraz umożliwienie rozwoju i zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorców. 


czytaj więcej
16/03/2020

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Na podstawie ustawy z dnia 01 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa”), utworzono system teleinformatyczny – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”), który uruchomiono od 13 października 2019 r. Rejestr jest jawny, a zgromadzone informacje o beneficjentach rzeczywistych są udostępniane nieodpłatnie.


czytaj więcej
17/02/2020

ZMIANY W TERMINACH PŁATNOŚCI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U.2019.1649 z dnia 2019.08.30, dalej ,,Ustawa’’). 


czytaj więcej
16/09/2019

NAJEM INSTYTUCJONALNY - ZABEZPIECZENIE PRZED NIEUCZCIWYM NAJEMCĄ.

Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmują lokale mieszkalne osobom fizycznym (nie zawierając umowy najmu instytucjonalnego) stoją przed koniecznością zmierzenia się z nowymi przepisami - zdecydowanie mniej korzystniejszymi dla wynajmujących.


czytaj więcej
22/03/2019

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe, jakie rzeczy warto o nich wiedzieć oraz kto będzie mógł z nich skorzystać? O tym w dzisiejszym artykule poświęconym tej tematyce.


czytaj więcej
do góry