Dbałość o bezpieczny rozwój
polskich firm rodzinnych jest naszą misją

Zespół Zespół
Zespół Zespół

Zespół


Właściciele firm rodzinnych są przykładem ludzi, którzy pomimo niestabilnej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, zaryzykowali wszystko i zrealizowali swoje marzenia tworząc własną firmę.

Satysfakcja ze wspólnej pracy z firmami rodzinnymi oraz możliwość obserwowania z bliskiej perspektywy codziennego życia i funkcjonowania rodzin, które dzięki takim wartościom jak wizja, determinacja oraz pokora, osiągnęły sukces, spowodowały, że kancelaria to firmy rodzinne są dla nas najważniejsze.

zespół zespół

Zespół


Piotr Aleksiejuk
Piotr Aleksiejuk
Partner p.aleksiejuk@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Piotr Aleksiejuk, radca prawny, doradza dla właścicieli największych firm rodzinnych w Polsce w realizacji kompleksowych projektów sukcesji. Prezes Stowarzyszenia Sukcesja Firm Rodzinnych. Przez wiele lat związany z instytucjami finansowymi, w których oprócz doradztwa na rzecz zarządów, pełnił również funkcje managerskie w departamencie sprzedaży. Oprócz doradztwa sukcesyjnego, specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz w finansach i bankowości, przede wszystkim w zakresie tworzenia dokumentacji umów kredytowych i zabezpieczeń.

...
Czytaj więcej
Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk
Partner k.wojarska@wakancelaria.pl

Adwokat


Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, adwokat, oprócz zagadnień sukcesyjnych, w tym prowadzenia konferencji o tej tematyce oraz realizacji projektów sukcesji firm rodzinnych, w swojej codziennej praktyce zajmuje się również bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, spółek handlowych i organizacji pozarządowych, świadcząc pomoc prawną z zakresu spraw korporacyjnych oraz tzw. compliance. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała m.in. w amerykańskiej kancelarii prawnej w Miami. Posiada również wieloletnie doświadczenie w skomplikowanych sprawach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek handlowych, działaniem na szkodę spółki przez członków zarządu, jak również z zagadnieniami działalności korupcyjnej.

...
Czytaj więcej
Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk
Mateusz Majewski
Mateusz Majewski
Partner m.majewski@wakancelaria.pl

Ekspert podatkowy


Mateusz Majewski, ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych kancelariach podatkowych, w tym z tzw. Wielkiej Czwórki. Nadzorował przede wszystkim projekty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz przygotowywaniem krajowych oraz zagranicznych struktur właścicielskich. Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę współpracując z małymi oraz średnimi przedsiębiorcami w celu uzyskania bezpiecznych a zarazem efektywnych podatkowo rozwiązań prawnych. Mateusz Majewski koordynuje także świadczenie bieżących usług doradztwa podatkowego, w tym doradztwa w zakresie cen transferowych oraz transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

...
Czytaj więcej
Dariusz Szklarzewski
d.szklarzewski@waccounting.pl

Ekspert ds. zarządzania firmami rodzinnymi


Dariusz Szklarzewski, od 30-tu lat zawodowo specjalizuje się w zarządzaniu firmami rodzinnymi działając także w około korporacyjnym środowisku biznesowym. Jest ekspertem i audytorem wiodącym systemów zarządzania, specjalizującym się w analizie, opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju biznesu. W swojej karierze zawodowej z sukcesem realizował projekty z zakresu analiz i doradztwa strategicznego, łączenia i przeprowadzania zmian organizacyjnych w firmach oraz zarządzania nimi. Przygotował i przeprowadził projekty rozwijające kompetencje pracowników w powiązaniu ze strategią biznesową firmy w przedsiębiorstwach z branży handlowo-usługowej, deweloperskiej oraz transportu i logistyki. Jest mentorem i coachem zarówno dla nestorów jak i sukcesorów średnich i dużych firm rodzinnych.

...
Czytaj więcej
Dariusz Szklarzewski
Zofia Zawadzka
Zofia Zawadzka
Senior Associate z.zawadzka@wakancelaria.pl

Adwokat


Zofia Zawadzka, adwokat, doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności rzeczowym i spadkowym oraz – z racji zainteresowań naukowych – w prawie własności intelektualnej i prawie prasowym. W 2011 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Oprócz świadczenia usług prawnych w indywidualnym doradztwie, prowadzi również działalność szkoleniową z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa prasowego. Jest również autorką i współautorką publikacji o ww. tematyce. 

...
Czytaj więcej
Adrianna Perużyńska
Senior Asscociate a.peruzynska@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Adrianna Perużyńska, radca prawny, zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sporów powstałych w związku z realizacją procesu inwestycyjno – budowlanego. Sporządza oraz opiniuje umowy zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Posiada również bogate doświadczenie w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie od firm ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej
Adrianna Perużyńska
Krzysztof Święcicki
Krzysztof Święcicki
Of counsel k.swieckicki@wakancelaria.pl

Rzecznik Patentowy


Krzysztof Święcicki, rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej.  Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawnej ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków w Polsce, Europie i na świecie. Reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym oraz w sprawach spornych dotyczących naruszeń prawa własności przemysłowej.

...
Czytaj więcej
Jakub Brakowski
Of counsel j.brakowski@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spraw ubezpieczeniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze wiodących na polskim rynku zakładów ubezpieczeń, zarówno w zakresie szkód korporacyjnych, majątkowych, jak i osobowych. Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, jak i pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

...
Czytaj więcej
Jakub Brakowski
Małgorzata Kaczyńska
Małgorzata Kaczyńska
Senior Associate m.kaczynska@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Małgorzata Kaczyńska, radca prawny, specjalizuje się w postępowaniach spornych oraz bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa: cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań egzekucyjnych i projektów mających na celu odzyskiwanie trudnych wierzytelności.

...
Czytaj więcej
Damian Mazanowski
Senior Associate d.mazanowski@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Damian Mazanowski, radca prawny, specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz szeroko pojętej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie sporządzania i opiniowania umów gospodarczych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie postępowań sądowoadministracyjnych oraz przed organami administracji publicznej.

...
Czytaj więcej
Damian Mazanowski
Piotr Kołodziejczyk
Piotr Kołodziejczyk
p.kolodziejczyk@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Piotr Kołodziejczyk, radca prawny, specjalizuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa: cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Sporządza oraz opiniuje umowy zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz aktywnie uczestniczy w negocjacjach warunków umów. Posiada również bogate doświadczenie w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie od firm ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej
Kamil Bałdyga
Associate k.baldyga@wakancelaria.pl

Aplikant radcowski


Kamil Bałdyga, aplikant radcowski, specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy oraz szeroko rozumianym prawie gospodarczym. Sporządza oraz opiniuje rozwiązania prawne (umowy, regulaminy, procedury), ułatwiające przedsiębiorcom prowadzenie bieżącej działalności, jak również przestrzeganie praw i obowiązków pracodawców / pracowników. Posiada przy tym doświadczenie w sprawach gospodarczych, w tym dotyczących zaskarżania uchwał organów osób prawnych, postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak również w odrębnych postępowaniach cywilnych/egzekucyjnych. W swojej bieżącej pracy zajmuje się przeprowadzaniem negocjacji, rozmów polubownych i podejmowaniem innych czynności w imieniu i na rzecz osób fizycznych/prawnych - wspierając ich przy tym w kontaktach z organami i urzędami.

...
Czytaj więcej
Kamil Bałdyga
Magdalena Skukowska
Magdalena Skukowska
Associate m.skukowska@wakancelaria.pl

Aplikant notarialny


Magdalena Skukowska, ukończyła aplikację notarialną, specjalizuje się w procesach związanych z transformacją podmiotów gospodarczych oraz towarzyszącymi im zagadnieniami w zakresie obrotu nieruchomościami. Tworzy mechanizmy prawne odzwierciedlające postanowienia konstytucji firmy rodzinnej – w szczególności sporządza projekty umów/aktów założycielskich spółek, tworzy skomplikowane testamenty, zapewniające bezpieczne i stabilne funkcjonowanie rodzinnego biznesu. Posiada bogate doświadczenie w postępowaniu rejestrowym.

...
Czytaj więcej
Monika Waraksa
Associate m.waraksa@wakancelaria.pl

Aplikant adwokacki


Monika Waraksa, aplikantka adwokacka, specjalizuje się w tematyce ochrony danych osobowych, opracowując oraz wdrażając kompleksową dokumentację zgodną z przepisami RODO w dużych przedsiębiorstwach oraz firmach rodzinnych. Oprócz powyższego, w celu poszerzenia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności, interesuje się także prawem cywilnym w przedmiocie dóbr osobistych oraz prawem karnym materialnym i procesowym, w szczególności z zakresu przestępstw pospolitych, karno-gospodarczych czy dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych. Dodatkowo zajmuje się także koordynacją pracy całej kancelarii, pełniąc funkcję office managera.

...
Czytaj więcej
Monika Waraksa
Ada Donner
Ada Donner
Associate a.donner@wakancelaria.pl

Aplikant adwokacki


Ada Donner, aplikantka adwokacka, głównym obszarem specjalizacji jest prowadzenie postepowań rejestrowych w przedmiocie pozyskiwania niezbędnych dokumentów oraz wypełniania wymaganych formularzy. W Kancelarii zdobywa i poszerza wiedzę w zakresie dokonywanych transformacji podmiotowych spółek prawa handlowego, a także współpracuje przy skomplikowanych i wieloetapowych projektach związanych z sukcesją firm rodzinnych. Zajmuje się również prowadzeniem procesów sądowych w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych.

...
Czytaj więcej
Paweł Żujewski
Legal Assistant p.zujewski@wakancelaria.pl

Asystent prawny


Paweł Żujewski, student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Interesuje się w szczególności prawem administracyjnym, handlowym oraz tematyką związaną z samorządem terytorialnym. Od początku studiów zaangażowany w prowadzenie zajęć w szkołach licealnych z zakresu funkcjonowania państwa i prawa w Polsce w ramach projektu Klubu Jagiellońskiego. W kancelarii odpowiedzialny za sprawy organizacyjne biura, kontakt z klientem, wsparcie pracy prawników oraz analizą dokumentów i przygotowanie pism.

...
Czytaj więcej
Paweł Żujewski
Katarzyna Miranowicz
Katarzyna Miranowicz
k.miranowicz@wakancelaria.pl

Aplikant radcowski


Katarzyna Miranowicz jest aplikantką radcowską. Interesuje się głównie prawem gospodarczym, handlowym oraz karnym, w szczególności sporządzaniem i opiniowaniem umów gospodarczych, a także windykacją należności cywilnoprawnych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W kancelarii zajmuje się wsparciem pracy prawników, sporządzaniem pism procesowych i kontaktem z klientem.

...
Czytaj więcej
Julia Herold
j.herold@wakancelaria.pl

Asystent prawny


Julia Herold, studentka V roku prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Interesuję się głównie prawem  rodzinnym, autorskim oraz prawem handlowym. Poza działalnością naukową przez dwa lata pełniła funkcję Prezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Olsztyn. Dodatkowo udziela się jako obywatelski Obserwator Sądowy w Fundacji Court Watch Polska.

W kancelarii zajmuje się wsparciem pracy prawników, sporządzaniem pism procesowych i kontaktem z klientem.

...
Czytaj więcej
Julia Herold
Ewa Gajewska

PR Manager marketing@wakancelaria.pl

PR Manager

Marta Kurdek

Marketing Manager marketing@wakancelaria.pl

Marketing Manager

do góry