Dbałość o bezpieczny rozwój
polskich firm rodzinnych jest naszą misją

O kancelarii O kancelarii
O kancelarii O kancelarii

O kancelarii


Właściciele firm rodzinnych są przykładem ludzi, którzy pomimo niestabilnej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, zaryzykowali wszystko i zrealizowali swoje marzenia tworząc własną firmę.

Satysfakcja ze wspólnej pracy z firmami rodzinnymi oraz możliwość obserwowania z bliskiej perspektywy codziennego życia i funkcjonowania rodzin, które dzięki takim wartościom jak wizja, determinacja oraz pokora, osiągnęły sukces, spowodowały, że kancelaria to firmy rodzinne są dla nas najważniejsze.

zespół zespół

Zespół


Piotr Aleksiejuk
Piotr Aleksiejuk
Partner p.aleksiejuk@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Specjalizacja wiodąca:

Sukcesja firm rodzinnych

Specjalizacje dodatkowe:

Finanse i bankowość / Fuzje i przejęcia / Prawo korporacyjne


Piotr Aleksiejuk, radca prawny, doradza dla właścicieli największych firm rodzinnych w Polsce w realizacji kompleksowych projektów sukcesji. Prezes Stowarzyszenia Sukcesja Firm Rodzinnych. Przez wiele lat związany z instytucjami finansowymi, w których oprócz doradztwa na rzecz zarządów, pełnił również funkcje managerskie w departamencie sprzedaży. Oprócz doradztwa sukcesyjnego, specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz w finansach i bankowości, przede wszystkim w zakresie tworzenia dokumentacji umów kredytowych i zabezpieczeń.

Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk
Partner k.wojarska@wakancelaria.pl

Adwokat


Specjalizacja wiodąca:

Sukcesja firm rodzinnych

Specjalizacje dodatkowe:

Compliance / Prawo karne – gospodarcze/ Upadłość i restrukturyzacja


Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, adwokat, oprócz zagadnień sukcesyjnych, w tym prowadzenia konferencji o tej tematyce oraz realizacji projektów sukcesji firm rodzinnych, w swojej codziennej praktyce zajmuje się również bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, spółek handlowych i organizacji pozarządowych, świadcząc pomoc prawną z zakresu spraw korporacyjnych oraz tzw. compliance. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała m.in. w amerykańskiej kancelarii prawnej w Miami. Posiada również wieloletnie doświadczenie w skomplikowanych sprawach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek handlowych, działaniem na szkodę spółki przez członków zarządu, jak również z zagadnieniami działalności korupcyjnej.

Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk
Mateusz Majewski
Mateusz Majewski
Partner m.majewski@wakancelaria.pl

Ekspert podatkowy


Specjalizacja wiodąca:

Planowanie podatkowe

Specjalizacje dodatkowe:

Dokumentacja cen transferowych / Postępowania i kontrole podatkowe


Mateusz Majewski, ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych kancelariach podatkowych, w tym z tzw. Wielkiej Czwórki. Nadzorował przede wszystkim projekty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz przygotowywaniem krajowych oraz zagranicznych struktur właścicielskich. Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę współpracując z małymi oraz średnimi przedsiębiorcami w celu uzyskania bezpiecznych a zarazem efektywnych podatkowo rozwiązań prawnych. Mateusz Majewski koordynuje także świadczenie bieżących usług doradztwa podatkowego, w tym doradztwa w zakresie cen transferowych oraz transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zofia Zawadzka
Senior Associate z.zawadzka@wakancelaria.pl

Adwokat


Specjalizacja wiodąca:

Prawa autorskie i pokrewne

Specjalizacje dodatkowe:

Dobra osobiste / Planowanie spadkowe / Sprawy rodzinne


Zofia Zawadzka, adwokat, doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności rzeczowym i spadkowym oraz – z racji zainteresowań naukowych – w prawie własności intelektualnej i prawie prasowym. W 2011 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Oprócz świadczenia usług prawnych w indywidualnym doradztwie, prowadzi również działalność szkoleniową z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa prasowego. Jest również autorką i współautorką publikacji o ww. tematyce. 

Zofia Zawadzka
Adrianna Perużyńska
Adrianna Perużyńska
Senior Asscociate a.peruzynska@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Specjalizacja wiodąca:

Deweloperstwo

Specjalizacje dodatkowe:

Kontrakty handlowe / Umowy najmu / Postępowania sporne


Adrianna Perużyńska, radca prawny, zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sporów powstałych w związku z realizacją procesu inwestycyjno – budowlanego. Sporządza oraz opiniuje umowy zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Posiada również bogate doświadczenie w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie od firm ubezpieczeniowych.

Krzysztof Święcicki
Of counsel k.swieckicki@wakancelaria.pl

Rzecznik Patentowy


Specjalizacja wiodąca:

Własność intelektualna i przemysłowa

Specjalizacje dodatkowe:

Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków


Krzysztof Święcicki, rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej.  Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawnej ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków w Polsce, Europie i na świecie. Reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym oraz w sprawach spornych dotyczących naruszeń prawa własności przemysłowej.

Krzysztof Święcicki
Małgorzata Kaczyńska
Małgorzata Kaczyńska
Senior Associate m.kaczynska@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Specjalizacja wiodąca:

Postępowania sporne

Specjalizacje dodatkowe:

Postępowania wewnętrzne / Sprawy rodzinne / Postępowania egzekucyjne


Małgorzata Kaczyńska, radca prawny, specjalizuje się w postępowaniach spornych oraz bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa: cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań egzekucyjnych i projektów mających na celu odzyskiwanie trudnych wierzytelności.

Kamil Bałdyga

Associate k.baldyga@wakancelaria.pl

Aplikant radcowski

Monika Kalus

Associate m.kalus@wakancelaria.pl

Aplikant adwokacki

Marta Filipczyk

Junior Associate m.filipczyk@wakancelaria.pl

Prawnik

Zuzanna Załuczkowska

Junior Associate z.zaluczkowska@wakancelaria.pl

Prawnik

Ada Donner

Associate a.donner@wakancelaria.pl

Aplikant adwokacki

Magdalena Skukowska

Associate m.skukowska@wakancelaria.pl

Aplikant notarialny

Kamila Ostaszewska

Junior Associate k.ostaszewska@wakancelaria.pl

Prawnik

Arkadiusz Trzeciakiewicz

PR Manager a.trzeciakiewicz@wakancelaria.pl

PR Manager

Odpowiedzialność społeczna kancelarii (CSR) Odpowiedzialność społeczna kancelarii (CSR)

Odpowiedzialność społeczna kancelarii (CSR)


Kancelaria aktywnie uczestniczy w inicjatywach zarówno w o zasięgu lokalnym jak i krajowym, które pozwalają młodym, zdolnym i ambitnym jednostkom realizować nieszablonowe cele.

Zgodnie ze słowami Thomasa Edisona:

„Prawdziwa potęga to pragnienie tak przemożne, że nic nie jest w stanie go powstrzymać. Przy takim pragnieniu sukces to nie kwestia woli. To kwestia czasu”.

Kancelaria angażuje się w patronat nad osobami, podmiotami które swoją postawą inspirują i udowadniają, że niemożliwe nie istnieje.

Warmińsko Mazurski Klub Sportowy

Warmińsko Mazurski Klub Sportowy

 Sebastian Najmowicz

Sebastian Najmowicz

Zaufali nam

PARTNERZY
Raiffeisen Bank
Made In
Mercedes Auto Idea
SFR
Waccounting
do góry