Dbałość o bezpieczny rozwój
polskich firm rodzinnych jest naszą misją

Zespół Zespół
Zespół Zespół

Zespół


Właściciele firm rodzinnych są przykładem ludzi, którzy pomimo niestabilnej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, zaryzykowali wszystko i zrealizowali swoje marzenia tworząc własną firmę.

Satysfakcja ze wspólnej pracy z firmami rodzinnymi oraz możliwość obserwowania z bliskiej perspektywy codziennego życia i funkcjonowania rodzin, które dzięki takim wartościom jak wizja, determinacja oraz pokora, osiągnęły sukces, spowodowały, że kancelaria to firmy rodzinne są dla nas najważniejsze.

zespół zespół

Zespół


Piotr Aleksiejuk
Piotr Aleksiejuk
Partner p.aleksiejuk@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Piotr Aleksiejuk, radca prawny, doradza właścicielom największych firm rodzinnych w Polsce w realizacji kompleksowych projektów sukcesji. Prezes Stowarzyszenia Sukcesja Firm Rodzinnych. Przez wiele lat związany z instytucjami finansowymi, w których oprócz doradztwa na rzecz zarządów, pełnił również funkcje managerskie w departamencie sprzedaży. Oprócz doradztwa sukcesyjnego, specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz w finansach i bankowości, przede wszystkim w zakresie tworzenia dokumentacji umów kredytowych i zabezpieczeń. Brał udział w pracach legislacyjnych z ramienia Izby Radców Prawnych w procesie wdrażania prawnych rozwiązań w zakresie fundacji rodzinnej.

...
Czytaj więcej
Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk
Partner k.wojarska@wakancelaria.pl

Adwokat


Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, adwokat, oprócz zagadnień sukcesyjnych, w tym prowadzenia konferencji o tej tematyce oraz realizacji projektów sukcesji firm rodzinnych, w swojej codziennej praktyce zajmuje się również bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, spółek handlowych i organizacji pozarządowych, świadcząc pomoc prawną z zakresu spraw korporacyjnych oraz tzw. compliance. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała m.in. w amerykańskiej kancelarii prawnej w Miami. Posiada również wieloletnie doświadczenie w skomplikowanych sprawach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek handlowych, działaniem na szkodę spółki przez członków zarządu, jak również z zagadnieniami działalności korupcyjnej.

...
Czytaj więcej
Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk
Mateusz Majewski
Mateusz Majewski
Partner m.majewski@wakancelaria.pl

Ekspert podatkowy


Mateusz Majewski, ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych kancelariach podatkowych, w tym z tzw. Wielkiej Czwórki. Nadzorował przede wszystkim projekty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz przygotowywaniem krajowych oraz zagranicznych struktur właścicielskich. Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę współpracując z małymi oraz średnimi przedsiębiorcami w celu uzyskania bezpiecznych a zarazem efektywnych podatkowo rozwiązań prawnych. Mateusz Majewski koordynuje także świadczenie bieżących usług doradztwa podatkowego, w tym doradztwa w zakresie cen transferowych oraz transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

...
Czytaj więcej
Zofia Zawadzka
Senior Associate z.zawadzka@wakancelaria.pl

Adwokat


Zofia Zawadzka, adwokat, doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności rzeczowym i spadkowym oraz – z racji zainteresowań naukowych – w prawie własności intelektualnej i prawie prasowym. W 2011 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Oprócz świadczenia usług prawnych w indywidualnym doradztwie, prowadzi również działalność szkoleniową z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa prasowego. Jest również autorką i współautorką publikacji o ww. tematyce. 

...
Czytaj więcej
Zofia Zawadzka
Adrianna Perużyńska
Adrianna Perużyńska
Senior Asscociate a.peruzynska@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Adrianna Perużyńska, radca prawny, zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sporów powstałych w związku z realizacją procesu inwestycyjno – budowlanego. Sporządza oraz opiniuje umowy zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Posiada również bogate doświadczenie w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie od firm ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej
Krzysztof Święcicki
Of counsel k.swieckicki@wakancelaria.pl

Rzecznik Patentowy


Krzysztof Święcicki, rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej.  Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawnej ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków w Polsce, Europie i na świecie. Reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym oraz w sprawach spornych dotyczących naruszeń prawa własności przemysłowej.

...
Czytaj więcej
Krzysztof Święcicki
Jakub Brakowski
Jakub Brakowski
Of counsel j.brakowski@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spraw ubezpieczeniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze wiodących na polskim rynku zakładów ubezpieczeń, zarówno w zakresie szkód korporacyjnych, majątkowych, jak i osobowych. Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, jak i pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

...
Czytaj więcej
Damian Mazanowski
Senior Associate d.mazanowski@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Damian Mazanowski, radca prawny, specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz szeroko pojętej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie sporządzania i opiniowania umów gospodarczych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie postępowań sądowoadministracyjnych oraz przed organami administracji publicznej. Dodatkowo, z sukcesem prowadzi postępowania sądowe reprezentując kredytobiorców CHF.

...
Czytaj więcej
Damian Mazanowski
Piotr Kołodziejczyk
Piotr Kołodziejczyk
Senior Associate p.kolodziejczyk@wakancelaria.pl

Radca Prawny


Piotr Kołodziejczyk, radca prawny, zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa: cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Sporządza oraz opiniuje umowy zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz aktywnie uczestniczy w negocjacjach warunków umów. W szczególności wspiera firmy transportowe, doradzając im w postępowaniach mandatowych czy w odzyskiwaniu należności od zagranicznych podmiotów. Posiada również bogate doświadczenie w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie od firm ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej
Mikołaj Mucha
Senior Associate m.mucha@wakancelaria.pl

Radca prawny


Mikołaj Mucha, radca prawny, specjalizuje się w prowadzeniu postępowań gospodarczych, cywilnych oraz karnych. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów z szeroko rozumianej branży spedycyjnej i logistycznej oraz podmiotów prawa medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań egzekucyjnych i projektów mających na celu odzyskiwanie trudnych wierzytelności.

Warsztat pracy prawnika nieustannie rozwija o współpracę prawną z różnymi organizacjami pozarządowymi przy pozyskiwaniu funduszy publicznych na realizację zadań publicznych. Interesuje się także podstawowymi aspektami prawa podatkowego oraz doradztwem organizacyjno-podatkowym dla osób, które decydują się na otworzenie działalności gospodarczej.

...
Czytaj więcej
Mikołaj Mucha
Ada Donner
Ada Donner
Senior Associate a.donner@wakancelaria.pl

Adwokat


Ada Donner, adwokat, jej głównym obszarem specjalizacji jest prawo gospodarcze. Zajmuje się zawiłymi i wieloetapowymi transformacjami podmiotowymi spółek prawa handlowego, w tym reprezentuje klientów w postępowaniach rejestrowych, przygotowując niezbędną dokumentację w tym zakresie. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych sporów korporacyjnych, reprezentując klientów w złożonych, a czasem nawet precedensowych postępowaniach gospodarczych. Świadczone przez nią usługi obejmują przekrojową analizę biznesową dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Zajmuje się również windykacją należności oraz prowadzeniem procesów sądowych w sprawach cywilnych i karnych.

...
Czytaj więcej
Paweł Żujewski
Legal Assistant p.zujewski@wakancelaria.pl

Aplikant radcowski


Paweł Żujewski, aplikant radcowski, specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, a także projektach due diligence w przypadku sprzedaży akcji czy udziałów spółek prawa handlowego oraz reorganizacji przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze przekształceń wraz z prowadzeniem postępowań rejestrowych, związanych z realizacją wieloetapowych projektów sukcesji firm rodzinnych. W bieżącej pracy zajmuję się również wsparciem klientów w zakresie prawa podatkowego oraz administracyjnego celem zapewnienia stabilnego funkcjonowania rodzinnych przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej
Paweł Żujewski
Katarzyna Miranowicz
Katarzyna Miranowicz
Associate k.miranowicz@wakancelaria.pl

Aplikant radcowski


Katarzyna Miranowicz, aplikant radcowski, zajmuje się postępowaniami spornymi oraz bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego oraz cywilnego, jak również prawa konsumentów. Posiada doświadczenie w sporządzaniu oraz opiniowaniu umów gospodarczych oraz windykacji należności cywilnoprawnych. Dodatkowo angażuję się w postępowania administracyjne oraz przygotowuje procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

...
Czytaj więcej
Julia Mucha
Associate j.herold@wakancelaria.pl

Aplikant radcowski


Julia Mucha, aplikant radcowski, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. W tym zakresie prowadzi szkolenia, jak również zajmuje się sporządzaniem kompleksowej dokumentacji takiej jak polityka prywatności czy umowy powierzenia danych osobowych. Oprócz opiniowania umów w zakresie klauzul poufności, wspiera klientów w bieżących problemach prawnych, w szczególności w postępowaniach dotyczących odzyskiwania należności. Dodatkowo udziela się jako obywatelski Obserwator Sądowy w Fundacji Court Watch Polska.

...
Czytaj więcej
Julia Mucha
Ewa Gajewska

PR Manager marketing@wakancelaria.pl

PR Manager

Marta Kurdek

Marketing Manager marketing@wakancelaria.pl

Marketing Manager

do góry