Media Media
18/04/2024

Fundacja rodzinna nie dla spółki cywilnej


W interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika w tematyce dotyczącej fundacji rodzinnej. O co chodzi? 

Zapraszamy do lektury artykułu adwokat Katarzyny Wojarskiej-Aleksiejuk dla Infor. Nasza ekspertka omawia w nim daną interpretację. 

“W ramach opisywanej interpretacji podatkowej wnioskodawca przedstawił stan faktyczny, zgodnie z którym fundacja rodzinna przystąpi do spółki cywilnej. Podmiot będzie zajmował się dozwoloną działalnością fundacji rodzinnej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej (ufr), polegającą na dzierżawie nieruchomości i jedynie z tego tytułu będzie uzyskiwał przychody. Dla tak przedstawionego stanu faktycznego, fundator powziął wątpliwości odnośnie do kwestii, czy przystąpienie przez fundację rodzinną do spółki cywilnej, nie wykracza poza dozwolony zakres działalności fundacji rodzinnej.”

Pełna wersja tekstu dostępna jest: TUTAJ 

do góry