Media Media
02/09/2022

Jak firma ma dbać o BHP w pracy zdalnej


Nowe przepisy regulujące pracę zdalną wprowadzą małą rewolucję. Na temat zmian, a jakie przygotować muszą się pracodawcy, zwłaszcza w kontekście zasad BHP w Pulsie Biznesu wypowiedział się mec. Piotr Aleksiejuk.

Co się zmieni? Przede wszystkim obowiązki związane z bezpieczeństwem pracy wykonywanej zdalnie częściowo spadną na pracowników. Pracodawcy zostaną wyłączeni między innymi z wyznaczania osób do prowadzenia działań związanych z pożarami i ewakuacją, zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy i organizowania stanowiska pracy oraz dbania o stań pomieszczeń czy dostarczania środków higieny osobistej. 

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem – LINK

do góry