Media Media
23/10/2023

Jakie informacje powinny się znaleźć w statucie fundacji rodzinnej?


Warunki związane z powstaniem fundacji rodzinnej zostały precyzyjnie określone przez ustawodawcę w art. 21 ustawy o fundacji rodzinnej. Jednym z najważniejszych dokumentów dla jej funkcjonowania będzie statut. Ma on tzw. regulacje, które muszą się w nim obowiązkowo znaleźć. 

 Zapraszamy do lektury artykułu mec. Piotra Aleksiejuka dla Dziennika Gazety Prawnej.  

“O kształcie i zawartych postanowieniach decyduje fundator, z tym zastrzeżeniem, że dodatkowe postanowienia zawarte w statucie fundacji rodzinnej nie mogą być sprzeczne z ustawą ani innymi przepisami prawa, a sam statut musi zawierać elementy obligatoryjne wymienione wcześniej.” 

 Artykuł dostępny jest: TUTAJ

do góry