Media Media

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej ponownie potwierdził pogląd podatnika, który twierdził, że czynsz najmu płacony przez fundację na rzecz fundatora, w związku z udostępnieniem nieruchomości dla fundacji rodzinnej, nie będzie dla niej stanowił przychodu odpowiadającego wartości świadczenia i nie będzie tym samym opodatkowany zryczałtowanym podatkiem w wysokości 15 % CIT. Stwierdził też, że czynsz najmu nie będzie stanowił świadczenia w postaci tzw. ukrytych zysków.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem mec. Piotra Aleksiejuka dla serwisu Infor.pl, w którym ekspert ocenia powyższe stanowisko. 

“Stanowisko przedstawione przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy ocenić pozytywnie. Jest to bardzo korzystny pogląd w zakresie dwóch kluczowych aspektów.  Duże obawy praktyków rodziła kwestia czy katalog czynności/usług określanych jako ukryte zyski będzie stanowił tzw. katalog zamknięty i nie będzie podlegał wykładni rozszerzającej. KIS potwierdziło korzystną wykładnię dla podatników. Na pochwałę zasługuje również ocena, że nie każda czynność dokonywana pomiędzy fundacją a fundatorem/beneficjentem będzie, niejako automatycznie traktowana jako świadczenia w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej, a tym samym opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 15 % CIT.”

Pełna wersja artykułu dostępna jest: TUTAJ

do góry