Bankowość, fuzje i przejęcia Bankowość, fuzje i przejęcia

Bankowość, fuzje i przejęcia

,,INNOWACYJNE I BEZPIECZNE TRANSAKCJE WSPIERAJĄ ROZWÓJ NASZYCH KLIENTÓW.”


Bankowość, fuzje i przejęcia Bankowość, fuzje i przejęcia

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw, przede wszystkim tych prowadzonych przez firmy rodzinne, powoduje że wraz z sukcesem, nastają nowe wyzwania, które co do zasady z uwagi na skalę oraz zakres prowadzonej działalności powinny być realizowane we współpracy z doświadczonymi profesjonalistami. W celu efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędne jest opracowanie odpowiednich strategii biznesowych, a także odpowiednie rozwiązywanie bieżących wyzwań i problemów.

Stabilne i bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstw na dynamicznie zmieniającym się rynku krajowym i międzynarodowym, wymaga podejmowania przez właścicieli firm skomplikowanych decyzji. Niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa handlowego jest ryzykowne i może generować dla przedsiębiorstw różnego rodzaju ryzyka. Doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego pozwala na minimalizację ryzyk i efektywne prowadzenie działalności gospodarczej.

Kontrakty handlowe są nierozłącznym elementem uczestnictwa w świecie biznesu. Odpowiednie zaprojektowanie i zabezpieczenie relacji handlowych już na etapie przygotowywania umowy pozwala na znaczne ograniczenie ryzyk przedsiębiorcy w przyszłości. Ułatwia ono również współpracę kontrahentów na co dzień i umożliwia eliminację sytuacji konfliktowych na możliwe wczesnym etapie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą ograniczyć koszty związane z dochodzeniem roszczeń i prowadzeniem sporów.

Ekspansja bądź utrzymanie się w branży częstokroć wiążę się z akwizycją innych podmiotów. Fuzje i przejęcia są powszechnym zjawiskiem. Jednak jest to wieloetapowy, często skomplikowany proces, którego bezpieczna realizacja zależy od trafnej identyfikacji zamierzeń strategicznych i finansowych oraz oczekiwań stron transakcji.

Inwestycje są kluczowe, dla utrzymania się przedsiębiorstw w konkurencyjnym środowisku biznesowym. Znajomość funkcjonowania rynków kapitałowych oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami finansowymi, pozwala wspierać naszych klientów w procesie udzielania i restrukturyzacji finansowania.


OFERTA
01

Fuzje i przejęcia

02

Bankowość

03

Doradztwo dla spółek osobowych i kapitałowych

04

Kontrakty handlowe

05

Stowarzyszenia i fundacje

do góry