Aktualności Aktualności
29/06/2020

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z występowaniem COVID-19

W dniu 23 czerwca 2020 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.202.1086, tzw. Tarcza 4.0, dalej ,,Ustawa’’).


czytaj więcej
08/06/2020

Koronawirus a siła wyższa

Zagrożenie koronawirusem niewątpliwie wpływa na zaciągnięte zobowiązania umowne, niejednokrotnie poważnie utrudniając albo wręcz uniemożliwiając ich realizację. Tym samym, aktualne stało się zagadnienie powoływania się przez strony umowy na siłę wyższą jako okoliczność mającą stanowić podstawę do uwolnienia się od odpowiedzialności za niewykonanie albo nieprawidłowe wykonanie umowy.


czytaj więcej
27/04/2020

Podatkowe rozwiązania w tarczy antykryzysowej

Od 31 marca 2020 r., obowiązuje specustawa wprowadzająca wiele zmian dla podatników.


czytaj więcej
02/04/2020

FUNDACJE RODZINNE

W Ministerstwie Rozwoju od kilku lat prowadzone są prace nad wprowadzeniem rozwiązań prawnych ułatwiających sukcesję przedsiębiorstw, w szczególności mających na celu zapewnienie wielopokoleniowej sukcesji oraz umożliwienie rozwoju i zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorców. 


czytaj więcej
16/03/2020

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Na podstawie ustawy z dnia 01 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa”), utworzono system teleinformatyczny – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”), który uruchomiono od 13 października 2019 r. Rejestr jest jawny, a zgromadzone informacje o beneficjentach rzeczywistych są udostępniane nieodpłatnie.


czytaj więcej
17/02/2020

ZMIANY W TERMINACH PŁATNOŚCI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U.2019.1649 z dnia 2019.08.30, dalej ,,Ustawa’’). 


czytaj więcej
01/01/2020

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Z dniem 01 stycznie 2020 r., obowiązuje wykaz informacji o podatnikach VAT, który to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w transakcjach biznesowych. Powyższy wykaz zawierający informacje o podatnikach VAT, nazywany jest tzw. „Białą Listą”.


czytaj więcej
16/09/2019

NAJEM INSTYTUCJONALNY - ZABEZPIECZENIE PRZED NIEUCZCIWYM NAJEMCĄ.

Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmują lokale mieszkalne osobom fizycznym (nie zawierając umowy najmu instytucjonalnego) stoją przed koniecznością zmierzenia się z nowymi przepisami - zdecydowanie mniej korzystniejszymi dla wynajmujących.


czytaj więcej
22/03/2019

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe, jakie rzeczy warto o nich wiedzieć oraz kto będzie mógł z nich skorzystać? O tym w dzisiejszym artykule poświęconym tej tematyce.


czytaj więcej
22/03/2019

ZMIANY W EGZEKUCJI SĄDOWEJ W 2019 ROKU

Z początkiem roku 2019 r. weszły w życie akty prawne które przeprowadziły prawdziwą rewolucję w egzekucji sądowej w Polsce, kształtując jej model na nowo.


czytaj więcej
do góry