Aktualności Aktualności
14/09/2022

Wykazanie należytej staranności dla transakcji z podmiotami niepowiązanymi z rajów podatkowych

W związku z wprowadzonym obowiązkiem na mocy Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123) wprowadzono obowiązek weryfikacji kontrahentów pod kątem tzw. „rajów podatkowych”.


czytaj więcej
11/08/2022

Prezes UOKiK stawia bankom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów za odmowy zwrotu kwot nieautoryzowanych transakcji

W ramach wszczętego w ubiegłym roku postępowania wyjaśniającego w sprawie nieautoryzowanych transakcji Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów 5 bankom. Mowa o niezgodnej z prawem praktyce instytucji finansowych polegającej na niezwracaniu środków finansowych konsumentom zgłaszającym kradzieże środków z ich rachunków bankowych.


czytaj więcej
11/07/2022

Ulga podatkowa na złe długi

Przy stale rosnącej inflacji i kosztach prowadzenia działalności, warto dążąc do optymalizacji podatkowej szukać nietypowych, ale i prostych rozwiązań. Jednym z nich może być ulga podatkowa na złe długi. Pod pejoratywnie brzmiącą nazwą kryją się całkiem spore uprawnienia wierzyciela.


czytaj więcej
15/03/2022

Pomoc obywatelom Ukrainy- Jaki ma wpływ na podatki przedsiębiorców?

Od wielu dni nieprzerwalnie możemy obserwować jak wiele nie tylko osób fizycznych, ale i organizacji czy instytucji angażuje się w aktywną pomoc obywatelom Ukrainy. Wśród wszystkich pomagających dużą część stanowią polscy przedsiębiorcy w tym też polskie firmy rodzinne.


czytaj więcej
05/11/2021

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wynikające z nowelizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Nowelizacja obowiązujących w polskim prawodawstwie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu stała się koniecznością i naturalnym następstwem dostosowania polskich standardów do prawa unijnego.


czytaj więcej
13/10/2021

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja kodeksu spółek handlowych?

W sejmie procedowana jest obecnie nowelizacja kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt w pierwszej kolejności zakłada wprowadzenie nowych instytucji prawnych...


czytaj więcej
04/10/2021

Strategia podatkowa

Brak jest legalnej definicji strategii podatkowej. Warto jednak wskazać jak strategię podatkową opisano w Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, opracowanych przez MF na potrzeby Programu współdziałania.


czytaj więcej
30/06/2021

Nowe zasady opodatkowania budynków komercyjnych

W istotny sposób zmieniły się zasady opodatkowania tzw. nieruchomości komercyjnych, czyli budynków oddanych w wynajem bądź do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze (np. dzierżawy).


czytaj więcej
20/04/2021

Nowe zasady dotyczące rozliczeń faktur korygujących w 2021 r.

01 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca m.in., tzw. „pakiet SLIM VAT” zawierający szereg uproszczeń w zakresie rozliczania VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych.


czytaj więcej
04/02/2021

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako konsument

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą w niektórych przypadkach traktowane jak konsumenci. Zmiany przepisów weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., a ich celem jest przeciwdziałanie problemowi dysproporcji praw i obowiązków.


czytaj więcej
do góry