Aktualności Aktualności
15/03/2022

Pomoc obywatelom Ukrainy- Jaki ma wpływ na podatki przedsiębiorców?

Od wielu dni nieprzerwalnie możemy obserwować jak wiele nie tylko osób fizycznych, ale i organizacji czy instytucji angażuje się w aktywną pomoc obywatelom Ukrainy. Wśród wszystkich pomagających dużą część stanowią polscy przedsiębiorcy w tym też polskie firmy rodzinne.


czytaj więcej
05/11/2021

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wynikające z nowelizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Nowelizacja obowiązujących w polskim prawodawstwie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu stała się koniecznością i naturalnym następstwem dostosowania polskich standardów do prawa unijnego.


czytaj więcej
13/10/2021

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja kodeksu spółek handlowych?

W sejmie procedowana jest obecnie nowelizacja kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt w pierwszej kolejności zakłada wprowadzenie nowych instytucji prawnych...


czytaj więcej
04/10/2021

Strategia podatkowa

Brak jest legalnej definicji strategii podatkowej. Warto jednak wskazać jak strategię podatkową opisano w Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, opracowanych przez MF na potrzeby Programu współdziałania.


czytaj więcej
30/06/2021

Nowe zasady opodatkowania budynków komercyjnych

W istotny sposób zmieniły się zasady opodatkowania tzw. nieruchomości komercyjnych, czyli budynków oddanych w wynajem bądź do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze (np. dzierżawy).


czytaj więcej
20/04/2021

Nowe zasady dotyczące rozliczeń faktur korygujących w 2021 r.

01 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca m.in., tzw. „pakiet SLIM VAT” zawierający szereg uproszczeń w zakresie rozliczania VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych.


czytaj więcej
04/02/2021

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako konsument

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą w niektórych przypadkach traktowane jak konsumenci. Zmiany przepisów weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., a ich celem jest przeciwdziałanie problemowi dysproporcji praw i obowiązków.


czytaj więcej
16/11/2020

Pomoc w związku z COVID-19 nie zawsze z podatkiem

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Krajowej Administracji Skarbowej (indywidualna interpretacja z dnia 30 października 2020 r.) umorzenie subwencji finansowej dla przedsiębiorcy wynikającej z tarczy antykryzysowej, stanowić będzie dla niego przysporzenie majątkowe, które będzie związane z rozpoznaniem z tego tytułu przychodu (zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT).


czytaj więcej
06/08/2020

Ulga B+R i IP Box

Ulga na działalność badawczo- rozwojową (Dalej: „ulga B+R”) oraz ulga Innovation Box (dalej: „IP Box”) są rozwiązaniami służącymi zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo - rozwojowej oraz mającymi na celu zachęcić przedsiębiorców do odważniejszego i pewniejszego poszukiwania potencjału biznesowego w działalności związanej z prawem własności intelektualnej.


czytaj więcej
20/07/2020

Tarcza Antykryzysowa 4.0. – wsparcie dla małych i dużych firm

Od dnia 24 czerwca 2020 r. obowiązuje tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0., czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.


czytaj więcej
do góry