Aktualności Aktualności
13/10/2021

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja kodeksu spółek handlowych?

W sejmie procedowana jest obecnie nowelizacja kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt w pierwszej kolejności zakłada wprowadzenie nowych instytucji prawnych...


czytaj więcej
04/10/2021

Strategia podatkowa

Brak jest legalnej definicji strategii podatkowej. Warto jednak wskazać jak strategię podatkową opisano w Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, opracowanych przez MF na potrzeby Programu współdziałania.


czytaj więcej
30/06/2021

Nowe zasady opodatkowania budynków komercyjnych

W istotny sposób zmieniły się zasady opodatkowania tzw. nieruchomości komercyjnych, czyli budynków oddanych w wynajem bądź do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze (np. dzierżawy).


czytaj więcej
20/04/2021

Nowe zasady dotyczące rozliczeń faktur korygujących w 2021 r.

01 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca m.in., tzw. „pakiet SLIM VAT” zawierający szereg uproszczeń w zakresie rozliczania VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych.


czytaj więcej
04/02/2021

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako konsument

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą w niektórych przypadkach traktowane jak konsumenci. Zmiany przepisów weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., a ich celem jest przeciwdziałanie problemowi dysproporcji praw i obowiązków.


czytaj więcej
16/11/2020

Pomoc w związku z COVID-19 nie zawsze z podatkiem

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Krajowej Administracji Skarbowej (indywidualna interpretacja z dnia 30 października 2020 r.) umorzenie subwencji finansowej dla przedsiębiorcy wynikającej z tarczy antykryzysowej, stanowić będzie dla niego przysporzenie majątkowe, które będzie związane z rozpoznaniem z tego tytułu przychodu (zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT).


czytaj więcej
06/08/2020

Ulga B+R i IP Box

Ulga na działalność badawczo- rozwojową (Dalej: „ulga B+R”) oraz ulga Innovation Box (dalej: „IP Box”) są rozwiązaniami służącymi zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo - rozwojowej oraz mającymi na celu zachęcić przedsiębiorców do odważniejszego i pewniejszego poszukiwania potencjału biznesowego w działalności związanej z prawem własności intelektualnej.


czytaj więcej
20/07/2020

Tarcza Antykryzysowa 4.0. – wsparcie dla małych i dużych firm

Od dnia 24 czerwca 2020 r. obowiązuje tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0., czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.


czytaj więcej
29/06/2020

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z występowaniem COVID-19

W dniu 23 czerwca 2020 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.202.1086, tzw. Tarcza 4.0, dalej ,,Ustawa’’).


czytaj więcej
08/06/2020

Koronawirus a siła wyższa

Zagrożenie koronawirusem niewątpliwie wpływa na zaciągnięte zobowiązania umowne, niejednokrotnie poważnie utrudniając albo wręcz uniemożliwiając ich realizację. Tym samym, aktualne stało się zagadnienie powoływania się przez strony umowy na siłę wyższą jako okoliczność mającą stanowić podstawę do uwolnienia się od odpowiedzialności za niewykonanie albo nieprawidłowe wykonanie umowy.


czytaj więcej
do góry