Compliance i restrukturyzacje Compliance i restrukturyzacje

Compliance i restrukturyzacje

,,IDENTYFIKUJEMY ZAGROŻENIA.
USPRAWNIAMY
PROCEDURY.”


Compliance i restrukturyzacje Compliance i restrukturyzacje

Budowany latami wizerunek firmy powinien być dobrem wyjątkowo chronionym w każdej firmie, a przede wszystkim w podmiotach rodzinnych, gdzie reputacja, postrzeganie organizacji, są tożsame z wartościami i wizerunkiem funkcjonującym w danej rodzinie. Niestety w praktyce dominującą regułą jest fakt, że podmioty zbyt mało uwagi poświęcają kwestią takim jak: odpowiednia polityka wewnętrzna, regulaminy, procedury. Konsekwencje niedostatecznego zabezpieczenia powyższych obszarów działalności skutkują nie tylko roszczeniami osób trzecich, ale także ingerencją organów administracji publicznej w bieżącą działalność operacyjną czy statutową, efektem czego są dotkliwe straty wizerunkowe oraz negatywne następstwa finansowe.

Kancelaria zapewnia Klientom pełną pomoc w postępowaniach wewnętrznych służących wyjaśnieniu nieprawidłowości, które mogą nieść za sobą ryzyka prawne dla organizacji, przedsiębiorstw i osób nimi kierujących. Pomagamy Klientom z różnych branż w zidentyfikowaniu i opracowaniu właściwych instrumentów, by zapewnić zgodność działania z wymogami ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów RODO. Zapewniamy przedsiębiorcom pełną obsługę prawną w kontaktach z organami ścigania, strzegąc takich wartości jak tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo działalności gospodarczej i bezpieczeństwo funkcjonowania organów podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy również partnerem w sytuacjach kryzysowych, wspieramy i reprezentujemy zarówno wierzycieli i dłużników w procesie restrukturyzacji albo upadłości. Poprzez interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania konfliktów stosujemy metody, które pozwalają w sposób najkorzystniejszy z możliwych zabezpieczyć interesy wszystkich stron postępowania.


OFERTA
01

RODO

02

Przestępczość gospodarcza

03

Postępowania wewnętrzne (Compliance)

04

Restrukturyzacja

05

Upadłość

do góry