Podatki Podatki

Podatki

,,ROZUMIEMY PODATKI. ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY”


Podatki Podatki

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość podatkowa i prawna ma wpływ na działalność biznesową i stanowi wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy. Częste zmiany w ustawach, zawiłości podatkowe, sprzeczne przekazy medialne co do nowych rozwiązań, to znaczący problem przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Agresywnie działający aparat skarbowy, w połączeniu z nieprecyzyjnym ustawodawstwem lub dowolną wykładnią przepisów dokonywaną przez urzędników, wielokrotnie rujnuje, bądź destabilizuje budowane latami firmy.

Stabilne funkcjonowanie firmy na rynku krajowym, a w szczególności międzynarodowym, mając na uwadze dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne i podatkowe, wymaga odpowiedniego wsparcia doświadczonych specjalistów. Praktyczne rozwiązania, przemyślane strategie, a także oparte na wnikliwej analizie prawnej i podatkowej odpowiedzialne decyzje w sferze finansowo-księgowej, to podstawowe założenia, które przyświecają projektom realizowanym przez kancelarię.


OFERTA
01

Audyt podatkowy

02

Planowanie podatkowe

03

Postępowania podatkowe i kontrole skarbowe

04

Dokumentacja cen transferowych

05

Bieżące doradztwo podatkowe

06

Międzynarodowe planowanie podatkowe

do góry