Postępowania sporne Postępowania sporne

Postępowania sporne

,,WSPIERAMY W ROZWIĄZYWANIU SKOMPLIKOWANYCH PROBLEMÓW”


Postępowania sporne Postępowania sporne

Spory, postępowania sądowe, czy postępowania prowadzone przed różnymi organami administracji państwowej, są nieuchronną konsekwencją wykonywania działalności gospodarczej. Polska praktyka postępowań spornych nie pozostawia złudzeń, są one długotrwałe, kosztowne i dezorganizują funkcjonowanie przedsiębiorców, a częstokroć wygrana nie daje gwarancji wyegzekwowania roszczenia.

Eksperci z kancelarii, dzięki doświadczeniu zdobytemu w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym i rożnego rodzaju sądami polubownymi, poprzez stosowną analizę szans i zagrożeń każdej sprawy, rekomendują rozwiązania, dzięki którym wielokrotnie udaje się rozwiązać spór, w sposób efektywny czasowo i kosztowo dla Klienta.


Specjalizacje
01

Penal Economic

02

Gospodarcze

03

Spory korporacyjne

04

Administracyjne

05

Dobra osobiste

06

Szkody

07

Pracownicze

08

Egzekucja

do góry