Sukcesja Sukcesja

Sukcesja

,,SUKCESJA
TO KONIEC Z NIEPEWNĄ
PRZYSZŁOŚCIĄ”


Sukcesja Sukcesja
Ponad 45 lat ustroju komunistycznego
w XX w. w Polsce spowodowało,
że aktualnie Polska ma
deficyt firm wielopokoleniowych.

Korzyści
z wdrożenia sukcesji

 • zapewnienie ciągłości i trwałości firmie rodzinnej
 • ochrona budowanego latami majątku prywatnego rodziny
 • stworzenie ładu rodzinnego, eliminujący potencjalny konflikt w rodzinie
 • rozwój i ekspansja, poprzez zaangażowanie w kierowanie firmą kolejnych pokoleń
 • profesjonalizacja wizerunku wobec rynku, kontrahentów
 • utrzymanie kluczowych dla funkcjonowania firmy współpracowników

Konsekwencje
zaniechania sukcesji

 • upadłość budowanej latami firmy rodzinnej
 • utrata majątku prywatnego, na rzecz spłaty długów przedsiębiorstwa
 • konflikt w rodzinie
 • wieloletnia odpowiedzialność członków rodziny za zobowiązania firmy
 • zniweczenie wysiłku i trudu związanego z tworzeniem i rozwijaniem firmy rodzinnej
 • przekreślenie karier w biznesie dla członków rodziny

Wdrażając sukcesję, od której skuteczności zależy pomyślna przyszłość firmy rodzinnej, warto korzystać z pomocy doświadczonych specjalistów.

Innowacyjne metody realizowania projektów sukcesji, oparte o praktykę i kooperacje z doświadczonym w procesach sukcesji amerykańskim rynkiem firm rodzinnych w połączeniu, z wieloletnią współpracą z firmami rodzinnymi w Polsce spowodowały, że jako zespół specjalistów, ale również jako członkowie firmy rodzinnej jaką jest kancelaria, doradzamy polskim rodzinom przedsiębiorców w ponadczasowym przedsięwzięciu jakim jest tworzenie, rozwijanie i utrzymanie firmy rodzinnej, w perspektywie wielopokoleniowej.

Zabezpieczenie wielu polskich firm rodzinnych przed niekontrolowaną sukcesją, pełnienie funkcji doradcy sukcesyjnego w tworzeniu pokoleniowych polskich i międzynarodowych struktur zarządzania rodzinną i firmą oraz bieżąca współpraca z firmami rodzinnymi na różnych obszarach ich działalności, pozwoliło nam zrozumieć i nauczyć się DNA funkcjonowania firm rodzinnych..PROJEKT SUKCESJI
W NASZYM WYDANIU

Przygotowując i realizacją każdy projekt sukcesji
tworzymy struktury i mechanizmy, które umożliwiają funkcjonowanie rodzinie
i ich biznesom, co najmniej przez kilka pokoleń.

01

Analiza Sukcesyjna

02

Mapa Drogowa Projektu Sukcesji

03

Bezpieczeństwo prawne i podatkowe

04

Konstytucja Firmy Rodzinnej

05

Transfer Międzypokoleniowy

06

Doradztwo Sukcesyjne

07

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw „CSR”

do góry