Media Media
17/11/2022

Pomoc dla przedsiębiorców - ustawa o środkach nadzwyczajnych


Wiele firm, zwłaszcza tych mniejszych, zostało w tym roku uciążliwie dotkniętych co najmniej dwukrotnym wzrostem kosztów energii dla prowadzenia swojej działalności. Już w lipcu br. średnia cena gazu ziemnego była o 380 proc. wyższa względem ubiegłorocznych cen.

Do 30 listopada br. przedsiębiorcy mają czas na złożenie oświadczeń o stosowaniu wobec nich maksymalnych cen energii elektrycznej zużywanej na podstawową działalność. Ponadto, niektóre podmioty gospodarcze będą też mogły ubiegać się o środki ze specjalnych projektów pomocowych. 

O tym czym jest ustawa o środkach nadzwyczajnych oraz jakie dodatkowe rozwiązania pomocowe zostały zaproponowane przedsiębiorcom, dla Dziennika Gazety Prawnej pisze mec. Katarzyna Wojarska - Aleksiejuk. 

“Inne rozwiązania pomocowe dla firm w dobie kryzysu energetycznego zostały wyartykułowane w obowiązującej od 13 października br. ustawie o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Ustawa ta wprowadza możliwość przyjmowania przez rząd programów pomocowych kierowanych do przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone dynamicznym wzrostem kosztów energii.”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem: TUTAJ.

do góry