Pomoc obywatelom Ukrainy- Jaki ma wpływ na podatki przedsiębiorców? Pomoc obywatelom Ukrainy- Jaki ma wpływ na podatki przedsiębiorców?
15/03/2022

Pomoc obywatelom Ukrainy- Jaki ma wpływ na podatki przedsiębiorców?


Od wielu dni nieprzerwalnie możemy obserwować jak wiele nie tylko osób fizycznych, ale i organizacji czy instytucji angażuje się w aktywną pomoc obywatelom Ukrainy. Wśród wszystkich pomagających dużą część stanowią polscy przedsiębiorcy w tym też polskie firmy rodzinne. Wiele z nich  zdecydowało się przekazywać część swoich dochodów na wsparcie naszych sąsiadów. Organizowane są masowe i spontaniczne zbiórki charytatywne. Udzielona już pomoc jest niebotycznych rozmiarów, należy jednak być świadomym, że pomoc, która jest potrzebna i jej organizowanie nie będzie sprintem a prawdziwym maratonem i również pomoc trzeba już teraz planować długofalowo. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), oprócz wszystkich rozwiązań pomagających przeorganizować trudną rzeczywistość pod względem prawnym, zawiera też rozwiązania podatkowe, które mają wspierać polskie firmy w długofalowym działaniu na rzecz udzielanej pomocy. Poniższa tabela obrazuje, najważniejsze rozwiązania z których mogą skorzystać przedsiębiorcy.

 

DAROWIZNA

 

Przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na wytworzenie lub nabycie rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, a także koszty poniesione z tytułu udzielenia nieodpłatnego świadczenia. Celem darowizny/świadczenia musi być „przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy”

Ustawa nie różnicuje, czy chodzi o pomoc wysłaną do Ukrainy, czy tą przekazaną uchodźcom w Polsce, wydaje się więc, że przepis można interpretować szeroko. Takie darowizny lub świadczenia muszą być przekazane od 24 lutego do 31 grudnia br.

Komu należy przekazać darowiznę tak aby wszystko było zgodne z nowymi przepisami?

Ustawa wskazuję podmioty, które mogą być obdarowane, na liście znajdują się takie podmioty jak:

- Organizacje pożytku publicznego;

- Jednostki samorządu terytorialnego,

- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,

- Podmioty wykonujące działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego w Polsce lub w Ukrainie.

Uwaga!

- Nie ma możliwości zaliczenia do kosztów wydatków związanych z pomocą przekazaną bezpośrednio obywatelowi Ukrainy jako osobie fizycznej.

- Nie można drugi raz uznać za koszt tych wydatków, które zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Podstawa prawna:

- art. 74 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) [zmiany zostały dodane do ustawy o PIT]

- art.76 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) [zmiany zostały dodane do ustawy o CIT]

 

VAT „0” PROCENT

 

Do 30 czerwca darowizny dla uchodźców oraz walczących w Ukrainie, przekazane za pośrednictwem określonych organizacji, będą z 0 proc. VAT. Wynika to z nowelizacji z 3 marca 2022 r. rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. poz. 531).

Zerowa stawka ma zastosowanie dla darowizn i nieodpłatnych świadczeń na rzecz organizacji określonych w rozporządzeniu; Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Na liście nie ma organizacji pozarządowych.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. poz. 531).

 

Powyższe preferencję zostały zobrazowane na podstawie obowiązujących przepisów na dzień 15 marca 2022 r. Jak wskazują eksperci należy spodziewać się w najbliższym czasie, wielu kolejnych zmian między innymi w zakresie umów zlecenia czy dzieła. Przez Ministerstwo Finansów planowana jest również zmiana w zakresie spadków i darowizn.

do góry