Media Media
14/11/2022

Ulga na start wciąż budzi wątpliwości - czy po przekroczeniu siedmiodniowego terminu na złożenie dokumentów, przedsiębiorca nadal może z niej skorzystać?


Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z możliwości uniknięcia składek na ubezpieczenia społeczne, a płacenia jedynie na ubezpieczenie zdrowotne (tj. ulgi na start), powinien zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu siedmiu dni. Nie ma jednak podstaw, aby pozbawić go tego uprawnienia, gdy się spóźni.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 prawa przedsiębiorców, prawo do ulgi na start ma przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

O komentarz dla Dziennika Gazety Prawnej poproszono Marka Pszczółkowskiego (W Accounting), który wyjaśnił, że: 

"Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z ulgi na start, jest obowiązany w ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 40. Pozostałe dwie cyfry zależą od tego, czy przedsiębiorca ma ustalone prawo do emerytury lub renty bądź ma orzeczenie o niepełnosprawności. Taki formularz można złożyć już w trakcie rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ‒ to najprostszy sposób gwarantujący dochowanie terminu. Korzystając z ulgi na start, opłaca się za siebie wyłącznie składkę zdrowotną. Warto pamiętać, że od początku roku 2022 r. wysokość składki zdrowotnej zależy od wysokości dochodów oraz wybranej formy opodatkowania." 

Zapraszamy do zapoznania się pełną wersją artykułu: TUTAJ.

do góry