Media Media
03/11/2022

Zawieszenie działalności gospodarczej - o czym należy pamiętać decydując się na taki krok?


Jedną z możliwości radzenia sobie z trudnym okresem jest zawieszenie działalności gospodarczej. Zgodnie z prawem, z tego rozwiązania może skorzystać przedsiębiorca niezatrudniający pracowników oraz przedsiębiorca, który co prawda zatrudnia pracowników, jednak cała załoga jego firmy korzysta z jednego z następujących urlopów: urlopu macierzyńskiego; urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego; urlopu wychowawczego lub urlopu rodzicielskiego.

Wraz z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej ustaje obowiązek płatności podatków i składek na ZUS. O komentarz dla serwisu prawo.pl, w sprawie orzecznictwa sądowego w tym zakresie, poproszony został ekspert naszej Kancelarii - mec. Piotr Aleksiejuk.

"Sądy niejednokrotnie orzekały, że przykładowa przerwa w prowadzeniu przedsiębiorstwa spowodowana np. złym stanem zdrowia, stanowi element ryzyka i nie może być traktowana na równi z zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej. W natłoku regulacji prawnych oraz orzecznictwa, warto mieć na uwadze, że o prowadzeniu działalności gospodarczej świadczy spełnienie szeregu przesłanek faktycznych, a nie sama rejestracja, czy późniejsze zawieszenie takiej działalności w rejestrze CEIDG."

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem: TUTAJ

do góry